פלה ודוד איזבוצקי


דוד איזבוצקי - קורות חיי
פלה (שמידט) איזבוצקי - קורות חיי