סרטים עם ועל פעילותה של פלה איזבוצקי

ראיון בבית בחמד

ילדי טירת "Bel-Oeil" ונסיך De Ligne
מאושוויץ לירושלים


 


Hiden children in Bel Oeil
ראיון בגנזך קידוש השם חלק אראיון בגנזך קידוש השם חלק ב